De los creadores de “Fabra i Puig dimissió" y "Passeig de Grècia" llega "Saqueig de Grècia".

Gràcies, poble.

De los creadores de “Fabra i Puig dimissió" y "Passeig de Grècia" llega "Saqueig de Grècia".

Gràcies, poble.